Inicio -> Ciutadania -> Serveis Socials

Serveis Socials

Torna Imprimiu

Segons la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, els serveis socials comunitaris bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials.

Tenen un caràcter universal, obert i polivalent, constitueixen el punt d'accés immediat al sistema de serveis socials i garanteixen la seva proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social.

Tenen un caràcter preventiu per fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.

Els serveis socials comunitaris bàsics s'han de coordinar amb el nivell d'atenció especialitzada i amb altres serveis que operin en el mateix territori, especialment els de salut, educació, cultura, ocupació i habitatge, per afavorir una intervenció global a les persones.

Les actuacions es desenvolupen des de centres de serveis socials polivalents, mitjançant equips multidisciplinaris integrats per treballadores socials, educadores socials, treballadores familiars i auxiliars administratius.

Les persones destinatàries són tota la població, en general, resident al municipi de Sant Antoni de Portmany.

Els objectius principals són:
- Afavorir el benestar social de les persones i famílies.
- Prevenir les situacions de risc d'exclusió social i les causes que provoquen marginació.
- Promoure la integració social i afavorir una millora de les condicions de vida.

Ens podeu trobar al carrer Cervantes núm. 25, o contactar telefònicament al 971 340 003.
El nostre horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 09 a 14h.

L'àrea de Serveis Socials ofereix una sèrie de prestacions bàsiques, que responen a les necessitats fonamentals de tota la població. Aquestes són:
- Informació, orientació i assessorament.
- Allotjament i convivència.
- Prevenció i inserció social.
- Servei d'ajuda a domicili (SAD).

Memòria 2019. CP ()
Telèfon: | Fax:
adreça electrònica: