Inicio -> Ciudadanía -> Cultura -> Agrupaciones Folklóricas de "Ball Pagès"

Agrupaciones Folklóricas de "Ball Pagès"

Volver Imprimir

El calendari de les ballades populars al municipi de Sant Antoni de Portmany és el següent. El dia exacte canvia d'un any a l'altre.
- 1er diumenge següent a Sant Pere Colla de Can Bonet al Pou des Escarabats
- Darrers de juny Colla de Buscastell al Pou de Corona
- Principis d'octubre Colla de Sant Rafel al Pou d'en Micolau
- Segon diumenge octubre Colla Brisa de Portmany al Pou de Forada
- Mitjans setembre Colla Sant Mateu a sa Cala d'Albarca
- 1er dissabte següent a Sant Jaume Colla de Can Bonet a Es Broll de Buscastell

Associació Folcklòrica Sa Colla de Can Bonet

Associació Folcklòrica Sa Colla de Can Bonet

Grup folklòric Brisa de Portmany

Grup folklòric Brisa de Portmany

Grup folklòric Colla d'Aubarca

Grup folklòric Colla d'Aubarca

Grup folklòric sa colla de Buscastell

Grup folklòric sa colla de Buscastell

Grup folklòric sa Colla de Sant Rafel

Grup folklòric sa Colla de Sant Rafel


Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Teléfono: 971 34 01 11 | Fax: 971 34 41 75
Correo electrónico: ajuntament@santantoni.net