Inicio

Pagament de tributs en termini voluntari de l'Ajuntament de Sant Antoni a l'exercici 2022

Torna Imprimiu

El període de pagament es va iniciar l'1 de juliol i finalitza el 2 de novembre.


Ajuntament_pagament tributs 2022

L'Ajuntament de Sant Antoni recorda que fins al 2 de novembre es pot realitzar el pagament voluntari dels rebuts dels diferents tributs municipals per a l'exercici 2022. El període de pagament es va iniciar l'1 de juliol i, com als dos anys anteriors, s'ha ampliat aquest termini dos mesos per facilitar el pagament als contribuents com a mesura d'ajuda amb motiu de la crisi econòmica generada pel COVID-19.

El període obert és per a fer efectiu el pagament de l'impost sobre béns immobles, de l'impost sobre activitats econòmiques, de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de les taxes per recollida d'escombraries i utilització de l'abocador i de la taxa per entrada de vehicles a través dels guals.

La forma general per a obtenir i pagar els rebuts és en el portal web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) a través del Carter Virtual, al qual es pot accedir amb el codi de contribuent, el DNI o el certificat digital o Cl@ve.

En el següent enllaç podeu trobar tota la informació sobre com realitzar el pagament: https://www.atib.es/General/Novedad.aspx?idTipoTexto=1&idTexto=12321&lang=es

Contacte oficina ATIB Sant Antoni: https://www.atib.es/general/municipio.aspx?mun=46&lang=es

Data de l'última modificació: dilluns, 3 d'octubre de 2022


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica


Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net