Inicio

El Ple aprova incorporar 16 milions del romanent al pressupost municipal

Torna Imprimiu

Ple ordinari del mes de juliol de 2022.


Ple juliol 2022

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha aprovat aquest matí, a la sessió ordinària del mes de juliol, incorporar 16.158.814,06 d'euros del romanent de tresoreria al pressupost ordinari de 2022, amb l'objectiu de dur a terme diverses inversions per millorar el municipi.

Mitjançant aquesta dotació econòmica es creen o amplien diferents actuacions, entre les quals hi ha un projecte d'asfaltatge de diversos carrers del municipi (4.078.643,09 euros), la reforma de l'avinguda d'Isidor Macabich (2.980.384,27 euros), el Pla d'embelliment de Sant Mateu d'Albarca (800.000 euros), el projecte d'eliminació de barreres arquitectòniques (1.300.000 euros) o les obres de les noves dependències policials a la platja de s'Arenal (43.227,78 euros).

També s'hi incorporen 535.000 euros per al Pla local d'emergències d'incendis forestals, 150.000 per al projecte de l'antic Ajuntament, 350.000 euros per habilitar una galeria de tir, 768.000 euros per a manteniment i la conservació de la via pública, edificis municipals, centres escolars i parcs infantils, 500.000 euros per a l'adquisició de vehicles policials o 373.000 euros per a l'àrea esportiva. Aquest romanent també inclou inversions a les àrees de medi ambient, benestar animal, promoció turística i una partida d'un milió i mig d'euros per adquirir terrenys o edificis.

El Ple també s'ha aprovat instar el Govern perquè elabori, anualment i amb prou antelació, un pla d'actuació conjunta en col·laboració amb el Consell d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per assegurar el compliment de les mesures del decret contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat a les zones turístiques; també ha instat els serveis d'inspecció de les administracions competents en matèria de turisme, salut, consum i comerç perquè actuïn coordinadament i col·laborin amb la Guàrdia Civil i la Policia Local per a assegurar el compliment de l'esmentat decret.

Així mateix, també s'ha acordat instar la Conselleria d'Educació del Govern Balear perquè sol·liciti al Govern l'aprovació d'una moratòria d'un curs escolar per poder aplicar els nous currículums propis de la LOMLOE per afavorir la formació del professorat i obrir espais que possibilitin l'anàlisi, la reflexió i el debat necessari.

Data de l'última modificació: divendres, 29 de juliol de 2022


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net