Inicio -> Ciutadania -> Serveis Socials

L'Ajuntament incrementa les ordres de reparació façanes i solars en la seua aposta per embellir el municipi

Torna Imprimiu

Els darrers tres anys, el servei d'intervenció urbanística ha emès 125 ordres d'execució.


Ordres d'execució

La Regidoria d'Urbanisme i Activitats ha intensificat durant aquesta legislatura l'emissió d'ordres d'execució de conservació o rehabilitació per arreglar façanes i solars, amb l'objectiu de millorar la imatge del municipi.

En concret, els darrers tres anys, el servei d'intervenció urbanística ha emès 125 ordres d'execució (18 ordres de juny a desembre de 2019, 45 el 2020, 46 el 2021 i 16 durant el que duim de 2022). En canvi, els quatre anys anteriors, de 2015 a mitjan 2019, se'n varen emetre 18.

L'alcalde i regidor d'Urbanisme i Activitats, Marcos Serra, ha explicat que un dels objectius del Departament és aconseguir una millora de la imatge urbana del municipi a través d'aquestes intervencions, i que els propietaris duguin a terme un manteniment adequat de les edificacions, en compliment de l'Ordenança municipal d'obres, edificis i solars i de la Llei 12/2017, d'Urbanisme de les Illes Balears, que obliga els propietaris a executar les actuacions necessàries per a la correcta conservació i manteniment dels béns immobles, quant a condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat universal i ornament públic.

La majoria d'aquests expedients han estat perquè es sanegin o reparin façanes que mostren un notable deteriorament; es retirin elements susceptibles de caure a la via pública; i es netegi, desbrossi o retiri males herbes de parcel·les. De les 125 ordres dictades, els propietaris ja n'han executat 45, mentre que la resta s'estan tramitant o s'han d'actualitzar.

«En aquest equip de govern donam molta importància a la imatge del nostre municipi i, en aquest compromís per embellir el paisatge urbà, necessitam la implicació de tots a través d'inversions públiques i privades per al manteniment i la neteja dels immobles i els solars», ha manifestat en Serra, que ha agraït la col·laboració dels ciutadans i ha destacat que «el Departament està fent una gran tasca i estam emetent més ordres d'execució que mai per tal que les edificacions estiguin en condicions adequades, amb l'objectiu de millorar la imatge, com Sant Antoni es mereix».

Data de l'última modificació: dilluns, 13 de juny de 2022


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net