Inicio

L'Ajuntament instal·la 40 plaques solars al camp de futbol municipal de Sant Antoni

Torna Imprimiu

El Consistori continua així apostant per les energies renovables, després d'instal·lar l'any passat al camp de futbol de Sant Rafel les primeres plaques solars a edificis municipals de Sant Antoni.


Plaques solars Camp futbol Sant Antoni

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha instal·lat un sistema de generació d'energia elèctrica mitjançant plaques solars al camp de futbol municipal de Sant Antoni, continuant així amb les millores introduïdes a les instal·lacions municipals pel que fa a l'eficiència i el màxim estalvi d'energia, d'acord amb el que estableix la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

La instal·lació, amb una modalitat de subministrament d'autoconsum amb excedents, permet donar suport al consum elèctric existent mitjançant la generació pròpia, complementant el consum actual.

Amb l'execució d'aquest projecte, que ha comptat amb una inversió de 38.889,40 euros, s'han col·locat un total de 40 plaques solars fotovoltaiques amb una potència de 16,4 kWp, que dotaran de més eficiència i sostenibilitat la instal·lació elèctrica de la infraestructura esportiva, reduint els costos econòmics generats pel consum d'energia i l'impacte sobre el medi ambient.

La instal·lació incorpora un sistema de monitorització, amb el qual es pot consultar l'energia que es genera en tot moment, amb dades com el rendiment, el consum o l'excedent que s'incorpora a la xarxa, així com els beneficis mediambientals com són l'estalvi estàndard de carboni, les emissions de CO2 que s'eviten o l'estalvi equivalent a arbres plantats.

El Consistori continua així apostant per les energies renovables, després d'instal·lar l'any passat al camp de futbol de Sant Rafel les primeres plaques solars a edificis municipals de Sant Antoni.

Tant el projecte del camp de futbol de Sant Rafel (76 plaques) com el de Sant Antoni (40 plaques) han rebut subvencions la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern Balear a través de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i minieòlica adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents dins del Programa Operatiu FEDER.

Data de l'última modificació: dimarts, 18 de gener de 2022


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net