Inicio

L'Ajuntament presenta un pressupost de 29,9 milions d'euros encaminat a la recuperació econòmica

Torna Imprimiu

El projecte de pressupostos, que és el més elevat que ha tingut el Consistori, augmenta un 8,16% respecte a 2021.


Presentació Pressupost 2022

L'alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra; la regidora d'Economia i Hisenda, Eva Prats, i el primer i el segon tinents d'alcalde, Joan Torres i José Ramón Martín, han presentat avui de matí el pressupost municipal per a l'exercici 2022, de 29.961.700 euros, un 8,16 per cent més que el de 2021. El projecte de pressupostos, que és el més elevat que ha tengut mai el consistori, s'ha d'aprovar al Ple ordinari de novembre, que se celebra aquest dijous 25 de novembre.

En Marcos Serra ha explicat que són uns pressupostos orientats a la recuperació econòmica i que continuen centrats en les persones més necessitades amb un nou increment del pressupost dels Serveis Socials. «L'Ajuntament té la capacitat de convertir-se en un agent transformador que contribueixi a fonamentar la recuperació econòmica durant els propers anys, cosa que es reflecteix en aquests pressupostos assenyats i equilibrats, que tenen el propòsit d'impulsar una sortida efectiva de la crisi i accelerar la tornada a la normalitat al nostre municipi», ha assenyalat l'alcalde, que ha destacat que «es tracta d'uns comptes realistes, que donen cobertura al compliment dels diferents serveis existents i a la responsabilitat d'executar els compromisos adquirits per la corporació actual amb els vesins del municipi».

Serveis Socials

Els pressupostos preveuen un reforç important de l'àrea dels Serveis Socials, amb una partida de prestacions socials de caràcter econòmic que arriba al mig milió d'euros, fet que suposa un augment del 10,13 per cent, tenint en compte que l'exercici de 2021 ja augmentaren un 135 per cent, passant de 193.000 a 454.000 euros.

En matèria social s'incrementa, a més, un 22 per cent les prestacions socials per als majors, els dependents, la infància, la família i per a la població en situació d'especial necessitat i vulnerabilitat, per tal d'ajudar els més afectats per aquesta crisi a fer front a les necessitats d'emergència i alimentació i amb més celeritat. Es reforça la plantilla amb un increment de despesa de personal del 27 per cent i s'incrementa més d'un 13 per cent les partides referides a les subvencions a entitats socials i a les ajudes a les persones en situació de risc de vulnerabilitat.

Així mateix, també es preveu una transferència al Consell d'Eivissa per al manteniment del centre provisional de baixa exigència de Sa Joveria amb una aportació de 291.000 euros, i es manté la partida de 60.000 euros d'ajuts al lloguer per a joves del municipi.

Reactivació econòmica

L'Ajuntament manté la partida d'ajudes als autònoms i les microempreses de 250.000 euros. L'any passat, aquestes estaven encaminades a ajudar les empreses afectades per la crisi econòmica derivada de la Covid-19; de cara al 2022, s'enfocaran a ajudar a la diversificació de l'oferta al nucli urbà de Sant Antoni pel que fa a la posada en marxa del pla de paisatge. A més, es continua participant a les convocatòries del SOIB i es preveuen jornades d'intermediació laboral entre empreses i ciutadans després de l'èxit de la primera edició d'Activa't Portmany.

Dins de la reactivació econòmica hi té un paper important la promoció turística del municipi per potenciar la imatge i el canvi de model turístic de Sant Antoni, amb un reforç de 262.000 euros. «Es tracta del sector econòmic més important del nostre municipi i per això feim una aposta per dotar el Departament de nous recursos, per enfortir la imatge de la nostra marca i el nostre compromís, en col·laboració amb el teixit empresarial i hoteler, per aconseguir diferenciar-nos d'altres ofertes existents a l'illa i ser un referent de qualitat quant a serveis, gastronomia, cultura i esdeveniments esportius», ha remarcat l'alcalde.

Inversions

L'esforç inversor es manté estable amb una partida de 3.985.000 euros, a la qual cal sumar la previsió del romanent de tresoreria, que serà de més de 10,7 milions d'euros.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Obres Públiques, Joan Torres, ha explicat que una altra font d'inversió important és el 10 per cent de facturació del cànon anual variable de millora d'infraestructures hidràuliques de l'empresa concessionària Facsa, que enguany es destinarà a les actuacions del cicle de l'aigua a l'àmbit del pla de paisatge del nucli urbà de Sant Antoni i que suposarà una partida d'un milió d'euros. «La inversió en el cicle de l'aigua continua sent una prioritat, tant pel que fa al canvi de les xarxes de sanejament i d'aigua potable, com a la incorporació del sistema de pluvials a totes les actuacions que es facin als carrers», ha assenyalat en Torres.

Entre les principals inversions destaca un nou projecte de reforç i condicionament de la xarxa viària (1,2 milions d'euros), els projectes d'embelliment de Sant Mateu i Santa Agnès (540.000 euros, més una previsió de romanents), la redacció del projecte de reforma de l'Ajuntament vell (200.000 euros) i una partida de 200.000 euros per a projectes participatius, així com les primeres actuacions del Pla de Paisatge. A l'àmbit esportiu, es preveu una inversió de 921.000 euros per a diferents actuacions com les pistes de pàdel, les graderies del camp de futbol de Sant Rafel o la millora del camp de futbol de Can Coix.

La Regidoria d'Esports augmenta les inversions més d'un 20 per cent i es conté la despesa corrent, ja que es redueix la quantia destinada a la societat mercantil OSSAN.

El segon tinent d'alcalde i regidor d'Esports, José Ramón Martín, ha indicat que «l'Ajuntament prioritza la conservació i el manteniment de les instal·lacions esportives» i que un dels seus objectius és que totes les instal·lacions estiguin en les millors condicions possibles». En referència a les construccions noves, com les pistes de pàdel o les grades de Sant Rafel, en Martín ha explicat que «és una mostra que seguim invertint en l'ampliació els nostres equipaments i fomentant la pràctica esportiva al nostre municipi».

Reforç de personal

La regidora Eva Prats ha destacat que el factor humà és una de les prioritats i recursos estratègics d'aquest projecte de pressupostos, que realitza una aposta decidida per la professionalització i el reforç de personal. «Estam convençuts del retorn d'aquest esforç econòmic, ja que suposa un gran beneficis per al funcionament adequat, la planificació i el desenvolupament dels eixos de l'acció municipal i la prestació de serveis», ha destacat Prats.

La despesa de personal, amb una partida que augmenta un 9,10 %, preveu la incorporació de personal per reforçar diversos departaments com Obres Públiques, Urbanisme, Medi Ambient o Serveis Socials, així com els projectes temporals d'ocupació o l'aposta per incrementar la seguretat ciutadana. També es preveu l'increment de les retribucions dels empleats públics en un 2 per cent, prevista al Projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Al capítol de despesa, la partida més important es destina a l'àrea de Medi Ambient (8.054.000 euros) que registra un augment de 240.000 euros respecte de l'any passat. La partida pressupostària preveu la consolidació de la implementació del servei de recollida orgànica i s'encamina als objectius fixats per la UE de cara al 2025 de reciclar el 55 per cent de tots els residus municipals .

També s'incrementa considerablement les partides de Serveis Socials (+ 267.000 euros), Turisme (+ 235.000 euros), Manteniment d'edificis (+ 213.000 euros) o Personal (+ 725.000). Quant al pressupost destinat a les festes patronals, s'equipara la partida a la situació anterior a la pandèmia. L'any passat es va reduir a la meitat a causa de les restriccions sanitàries que impedien o limitaven la celebració d'actes festius.

Ingressos

Pel que fa als ingressos, es preveu la baixada en un 5,1 per cent de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a partir del 2022 que s'aplicarà als habitatges urbans, per la qual cosa es redueix el tipus impositiu del 0,78 al 0, 74. També s'ajusta la plusvàlua a la situació incerta actual (-28 per cent) i es consideren les noves previsions de participació de tributs de l'Estat (+17 per cent).

Cal destacar que, gràcies a l'augment del ritme de treball del Departament d'Urbanisme i Activitats, es preveu un increment d'1,2 milions d'euros d'ingressos per l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres). Els pressupostos tenen en compte la importància d'aquesta àrea com a element d'impuls de l'activitat econòmica al municipi i com a font d'ingressos per al propi Ajuntament.

Els pressupostos no contenen cap pujada d'impostos i preveuen una recaptació de 12.938.000 euros per impostos directes, de 2.000.000 euros per impostos indirectes i 7.152.200 per taxes.

També recullen un increment d'un 50 per cent en el manteniment de camins rurals, que comptarà amb una partida de 180.000 euros, mentre que, de cara a la dinamització de l'activitat comercial al nucli urbà, es preveu la licitació del servei d'estacionament regulat amb la finalitat de fomentar la rotació de vehicles.

Data de l'última modificació: dijous, 25 de novembre de 2021


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net