Inicio

Informació sobre línies d'ajuda per als afectats per la DANA

Torna Imprimiu

Ajudes del Ministeri d'Interior.


Mapa meteorològic Illes Balears


El passat dia 21 de setembre, una DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) va creuar les Illes Balears deixant al seu pas un temporal de pluja i vent que ha afectat diferents municipis, podent-se haver originat danys de diferent consideració.

En aquest sentit, encara que el municipi de Sant Antoni no s'ha vist especialment afectat, l'Ajuntament vol recordar l'existència de les ajudes per danys personals i materials, competència del Ministeri d'Interior, que es troben regulades pel Reial decret 307/2005 de 18 de març i per l'Orde INT/277/2008, de 31 de gener, que ho desenvolupa i estableix el procediment per a la seva concessió, normativa que és d'immediata aplicació.

Les ajudes van dirigides a:

· Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin sofert danys personals.
· Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin sofert danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus estris de primera necessitat.
· Corporacions locals, per a fer front a les despeses d'emergència realitzats.
· Comunitats de propietaris, per danys en elements comuns.
· Titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis.
· Persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l'activitat competent.

Aquestes ajudes poden ser sol·licitades pels afectats i afectades en la Delegació del Govern a Illes Balears mitjançant la presentació dels corresponents formularis, en el termini d'un mes des que finalitza el fet causant.

Per a tramitar-la s'adjunta la següent documentació necessària:

· ANNEX I - Ajudes per a pal·liar dóna'ns materials.
· ANNEX V - Ajudes a Comunitats de Propietaris.
· ANNEX VI - Ajudes a establiments industrials, comercials i de serveis.
· Ordre HAP-196-2015 AJUDES MINHAP AURA.
· Ordre Int 277-2008.
· RD 307-2005 TEXT CONSOLIDAT 2019.

Data de l'última modificació: divendres, 1 d'octubre de 2021


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net