Inicio

Informació bonificacions energies renovables

Torna Imprimiu

L'Ajuntament bonifica als habitatges que incorporin instal·lacions d'energia solar tèrmica i fotovoltaica.


Energia fotovoltaica CME Sant Rafel


L'Ajuntament bonifica als habitatges que incorporin instal·lacions d'energia renovable amb una rebaixa del 50% de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) i sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Bonificació del ICIO

Per a realitzar instal·lacions de sistemes d'aprofitament de l'energia solar s'ha de presentar davant l'Ajuntament una comunicació prèvia en matèria urbanística.

Es pot realitzar aquest tràmit de manera telemàtica en la següent adreça web.
Urbanisme. Comunicació prèvia en matèria urbanística.
https://santantoni.sedelectronica.es/catalog/t/a946a452-3c2b-45ea-8116-f7c0e4dfa961

Les persones físiques també podran realitzar aquest tràmit de manera presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) del Passeig de la Mar, 16, sol·licitant cita prèvia a través del telèfon 971340111.

En presentar la comunicació es pot sol·licitar la bonificació del 50% de l'ICIO per a totes les instal·lacions d'energia solar tèrmica i fotovoltaica per a autoconsum.

En cas que la instal·lació es faci dins d'un projecte de construcció més gran es bonificarà el 50% de la part que correspongui a la instal·lació d'aprofitament de l'energia solar.

A més es recorda que les comunicacions prèvies en matèria urbanística amb un pressupost que no superi els 24.000,00€ també podran sol·licitar la bonificació del 100% de la taxa per llicència urbanística.


Bonificació de l'IBI

Quan la instal·lació ja estigui finalitzada es pot sol·licitar la bonificació del 50% de l'IBI durant els 3 anys següents a la instal·lació.

Tenen dret a aquesta bonificació les instal·lacions que compleixin els següents requisits:
· Produir un mínim de 3Kw.
· Per a la producció de calor han d'incloure col·lectors homologats per l'Administració competent.
· Que no siguin obligatòries segons la normativa específica de la matèria.

La sol·licitud de bonificació del 50% de l'IBI haurà de presentar-se en l'Agència Tributària dels Illes Balears (ATIB) i començarà a aplicar-se en l'exercici següent. Junt amb la sol·licitud de bonificació de l'IBI haurà de presentar-se:
· Informe de la Conselleria d'Indústria que certifiqui la posada en servei de la instal·lació.

Agència Tributària dels Illes Balears (ATIB)
Portal web:
https://www.atib.es/

Atenció telefònica:
901 201 530
https://www.atib.es/general/mostrar_textolargo.aspx?idtexto=5369

Oficina de Sant Antoni de Portmany (amb cita prèvia):
C/ de General Prim, 1, 07820, Sant Antoni de Portmany
Tel.: 971 678 410
https://www.atib.es/general/municipio.aspx?mun=46

Data de l'última modificació: dimarts, 2 de febrer de 2021


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net