Inicio -> Ciutadania -> Medi ambient

Pagament de tributs 2019 fins el 2 de setembre

Torna Imprimiu

Recordem al ciutadans que el pagament de tributs de l'any 2019 es pot fer a l'ATIB fins el 2 de setembre.


ATIB Oficina Sant Antoni de Portmany


Recordem als ciutadans que el 2 de setembre finalitza el període voluntari de pagament dels rebuts de l'impost sobre béns immobles, de l'impost d'activitats econòmiques, de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d'escombraries i per la utilització d'abocador i de la taxa per entrada de vehicles a través de les voravies ¿guals¿ de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponents a l'exercici de 2019.

El pagament d'aquests tributs s'ha de fer a l'Agència Tributaria de les Illes Balears (ATIB).


Teníu més informació al següent ellaç:

Període voluntari de pagament de tributs de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (any 2019): d'1 de juliol a 2 de setembre.


I a l'oficina de l'ATIB a Sant Antoni de Portmany:

C/ General Prim, 1, 07820 Sant Antoni de Portmany
Tel: 971 678 410 Fax: 971 678 411
Mail: santantoni@atib.es
https://www.atib.es/General/Municipio.aspx?mun=46&lang=ca

Data de l'última modificació: dimarts, 20 d'agost de 2019


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net