Inicio

L'Ajuntament i l'empresa adjudicatària treballen per millorar la il·luminació del nou enllumenat públic

Torna Imprimiu

La UTE Serveis Energètics ha iniciat el canvi a tecnologia LED de les lluminàries del nucli urbà en compliment de la normativa d'eficiència energética.


LogoAytoA

L'empresa adjudicatària UTE Serveis Energètics Sant Antoni de Portmany ha iniciat la fase d'implantació de les inversions previstes en el plec de condicions del nou contracte de subministrament i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi. Aquest procés va iniciar-se el desembre de 2017, amb l'aprovació del Ple dels plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el procediment de contractació, i culminà amb la signatura del contracte el 31 d'agost de 2020.

Una de les primeres actuacions que s'han iniciat és la renovació integral de la xarxa d'enllumenat públic del nucli urbà de Sant Antoni, que s'adapta al Reial Decret 1890/2008, d'eficiència energètica, en compliment amb els paràmetres de contaminació lumínica. Amb aquesta renovació es passa de tecnologia de descàrrega (vapor de sodi) a tecnologia LED, que redueix els nivells d'emissions de CO2 i aporta uniformitat a l'enllumenat de la via pública i concentrar la llum als carrers, evitant la il·luminació de façanes o de l' ambient, cosa que es qualifica de contaminació lumínica.

El primer tinent d'alcalde i regidor d'Obres Públiques, Joan Torres, ha assegurat que no es tracta d'una falta de previsió, sinó que s'estan desenvolupant els plecs de condicions que preveu la contractació pública realitzada, que es va elaborar la passada legislatura i que compleix amb la normativa d'eficiència energètica. «La tecnologies de les lluminàries juntament amb els sistemes de regulació permetran monitoritzar l'estat de l'enllumenat des d'un ordinador, i suposaran la reducció de 1135,47 tones de CO2», ha explicat Torres.

Des de l'inici de la implantació de les noves lluminàries, el consistori ha estat en contacte constant amb l'empresa adjudicatària per fer el seguiment del canvi de llums i buscant solucions i millores a la possible falta d'il·luminació en alguns punts concrets del municipi, que s'atendran al més aviat possible.

Data de l'última modificació: dimarts, 20 d'octubre de 2020


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net