Inicio

Sant Antoni destina 160.000 euros a ajudes al lloguer dirigides a les persones afectades per la crisi de la Covid-19

Torna Imprimiu

Els interesats poden presentar les sol·licituds del 5 al 24 de juliol.


Ajudes lloguer habitatge Covid19 2020

L'Ajuntament de Sant Antoni ha posat en marxa una línia de subvencions per al lloguer d'habitatge dirigida a persones afectades econòmicament per la crisi de la Covid-19. En total, s'hi destina una partida de 160.000 euros amb una subvenció màxima per habitatge o per contracte de lloguer de 1.500 euros i per un període màxim de dos mesos i mig.

Els ajuts, aprovats aquesta setmana a la Junta de Govern del Consistori, van dirigides a persones arrendatàries d'habitatge habitual situats al terme municipal de Sant Antoni que, a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la Covid-19, tenen problemes per fer front al pagament del lloguer.

D'aquesta manera, poden beneficiar dels ajuts les persones físiques que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social a conseqüència de la Covid-19, com ara troba-se a l'atur; estar en situació de ERTO; estar afectat per una reducció de la jornada laboral per motius de conciliació familiar, laboral i organitzatius, sempre que tenguin fills menors d'edat al seu càrrec, així com ser autònom que hagi sofert una reducció d'ingressos del 75 % o que l'activitat que desenvolupa hagi quedat suspesa per l'estat d'alarma.

A més, les persones beneficiàries han de complir una sèrie de requisits com estar empadronades a Sant Antoni amb una antiguitat mínima de 12 mesos, acreditar que l'habitatge estigui situat al municipi o ser titular d'un contracte de lloguer vigent amb un import igual o inferior a els 1.100 euros mensuals.

Les sol·licituds es poden presentar del 5 al 24 de juliol, bé de manera telemàtica a través del tràmit corresponent de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Antoni; o bé de forma presencial amb cita prèvia en el Registre General de l'Ajuntament de Sant Antoni de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

L'Ajuntament considera que l'impacte social i econòmic que està tenint aquesta situació excepcional obliga les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, a adoptar amb la màxima celeritat les mesures necessàries per a pal·liar els efectes que està patint la societat. Vista la vulnerabilitat econòmica i social de determinats col·lectius, es considera indispensable una ajuda pública mitjançant la concessió d'ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la Covid-19, tenguin problemes transitoris per atendre les despeses per lloguer del seu habitatge habitual.

Teniu tota la informació i podeu fer la sol·licitud electrònicament a través del tràmit de "Servicios Sociales. Subvenciones para la concesión de ayudas al alquiler de viviendas COVID-19" que trobareu al següent enllaç de la Seu Electrònica:

https://santantoni.sedelectronica.es/catalog/t/9a28eec4-28ec-4616-9178-871f062cff4c

A més a continuació podeu descarregar la publicació de la convocatòria, les bases i els annexes.

Data de l'última modificació: dimecres, 26 d'agost de 2020


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net