Inicio

El Ple aprova per unanimitat la primera Ordenança municipal de transparència de la institució

Torna Imprimiu

Ple ordinari del mes de juny


Ple mes de juny

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni ha aprovat inicialment aquest matí, per unanimitat, la primera Ordenança municipal reguladora de la transparència, l'accés a la informació i la reutilització, amb l'objectiu de garantir i regular la transparència de l'activitat pública del consistori i posar a l'abast del ciutadà una institució més oberta i accessible.

El regidor de Transparència, José Ramón Martín, ha destacat que és la primera ordenança sobre transparència que aprova l'Ajuntament de Sant Antoni, fet que demostra «l'aposta en ferm per la transparència que ha fet des d'un inici l'equip de govern». El regidor ha explicat que l'ordenança estableix que s'ha de fer pública tota la informació institucional i de rellevància jurídica; la informació comptable, pressupostària i financera; la informació relativa al municipi, l'urbanisme, el territori i el medi ambient; i la informació relativa als càrrecs electes i el personal eventual.

L'Ordenança té com a objectiu l'aplicació de la Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Amb la seua aplicació, s'implanta una nova via de col·laboració entre l'administració municipal, basada en la transparència i orientada a l'establiment de les bases de l'anomenat bon govern, promovent alhora la plataforma digital per facilitar el lliure accés dels ciutadans a la informació pública.

El Ple municipal també ha donat llum verda a l'aprovació definitiva de la conversió en zona de vianants de determinats carrers de l'entorn de l'església de Sant Antoni i de la zona de la part vella del poble, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç, potenciar el passeig lliure dels vianants, millorar l'accessibilitat i potenciar la visita a llocs de rellevància patrimonial.

Ultra això, s'ha aprovat l'expedient per subscriure el contracte de concessió de serveis per a l'atenció a la primera infància al Centre d'Educació Infantil Públic Escoleta Can Coix, convocant-se'n la licitació.

Declaracions institucionals

Durant la sessió plenària també s'ha aprovat per unanimitat una declaració institucional per sol·licitar al Govern Balear una moratòria d'efecte immediat de les sol·licituds de nous projectes de recerca, exploració i explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals, mentre es tramita i s'aprova el Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica, i la la Proposició de llei sobre la protecció de la mar Mediterrània.

A més, tots els grups polítics de la Corporació també han aprovat per unanimitat una declaració institucional en relació al Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, per atendre les reivindicacions històriques d'aquest col·lectiu i instar el Govern Balear i el Govern de l'Estat perquè prenguin mesures com suprimir del Registre Civil el requisit discriminatori envers les parelles de dones, que han d'estar casades per inscriure els nascuts, o implantar el Pla de convivència escolar per a la igualtat de tracte per a les persones LGTBI.

Per unanimitat, també s'ha aprovat instar el Govern de l'Estat perquè proporcioni informació detallada a les entitats locals i a les comunitats autònomes sobre l'ingrés mínim vital, i garanteixi els recursos; i, en una altra proposta, instar el Govern Balear perquè sol·liciti a les federacions esportives que redueixin les despeses federatives dels clubs esportius.

També s'ha donat suport a les mocions dels grups polítics de l'oposició per a la creació d'un pla per reduir la divisió digital i d'aprenentatge; per habilitar nous aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda a les escoles del municipi; i per reforçar la xarxa d'associacions i entitats sense ànim de lucre que ajuden a persones en risc d'exclusió social pels efectes de la Covid-19.

El Ple també ha donat suport, amb els vots en contra dels grups de l'oposició, a la proposta d'acord presentada pel PP, PxE i Ciutadans en favor de replantejar el Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears, que suposar un fre a la reactivació econòmica i una invasió de les competències dels ajuntaments.

Data de l'última modificació: divendres, 26 de juny de 2020


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net