Inicio -> Ciutadania -> Educació

Adjudicació de dos beques de formació i perfeccionament a l'oficina d'informació turística de Sant Antoni de Portmany 2020

Torna Imprimiu

Anunci


Oficina de Turisme

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany convoca dos beques de formació i perfeccionament per als alumnes de la carrera universitària de Turisme i aquelles persones que hagin acabat els estudis en els darrers cinc anys (comptadors des de la data de publicació de les bases), com a ajuda complementària i formativa del seu procés de formació acadèmica.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors des del sendemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al tauler municipal d'anuncis i al lloc web municipal.

· Durada: entre els mesos d'abril a novembre de 2020. Període màxim: 6 mesos per beca. En cas d'adjudicar-se només una beca, el període màxim serà de 7 mesos.

· Jornada mitjana: 30 hores setmanals amb un dia lliure. La seua duració i distribució horària es concretarà segons el número de beques adjudicades i les necessitats del servei a l'Oficina d'Informació Turística.

· Import total per beca: 800 € bruts al mes.

· Selecció: dimecres, 11 de març de 2020, a les 9 h, a les dependències de l'Ajuntament. En cas que es modifiqui la data o el lloc, s'avisarà amb la suficient antelació.

· Inici de les pràctiques: primera beca: de l'1 d'abril al 30 de setembre; i segona beca: de l'1 de maig al 31 d'octubre.

Teniu tota la informació a les bases aprovades per la Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2020, en el document adjunt.

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Bases convocatòria Beques Turisme 2020
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data de l'última modificació: divendres, 21 de febrer de 2020


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net