Inicio

Anunci d'aprovació dels plecs de condicions administratives i tècniques per a la concessió de 4 noves llicències ordinàries d'autotaxi per a la prestació del servei de transport urbà de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor

Torna Imprimiu

Municipi de Sant Antoni de Portmany


LogoAytoA


Es posa en coneixement general que, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de gener de 2020, ha aprovat els plecs de condicions administratives i tècniques per a la concessió de quatre llicències d'autotaxi del municipi de Sant Antoni de Portmany, la qual cosa es publica de conformitat amb l'article 53.3° de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears i l'article 11 del Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament Nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers.

La documentació que conforma l'expedient està a la disposició dels interessats a l'Ajuntament, departament de mobilitat.

A continuació podran accedir a la informació en el BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2020.

Podeu presentar les vostres sol·licituds a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament o a la Seu Electrònica utilitzant el tràmit "Autotaxi. Solicitud de licencia de Autotaxi" (https://santantoni.sedelectronica.es/dossier).

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

BOIB núm. 13 - de 30 de gener de 2020
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data de l'última modificació: dilluns, 3 de febrer de 2020


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net