Inicio -> Ciudadanía -> Cultura -> Bienes i patrimonio

Modificació dels plecs de les condicions administratives per a la creació de 4 noves llicències ordinàries d'autotaxi

Volver Imprimir

Transports.


Icono Taxi OK OK


La Junta de Govern Local, a la sessió extraordinària de 8 de maig de 2020, va aprovar la modificació dels plecs de les condicions administratives i tècniques per a la concessió de quatre llicències d'autotaxi del municipi de Sant Antoni de Portmany, la qual cosa es publica de conformitat amb l'article 53.3 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears i l'article 11 de Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers.

La documentació que conforma l'expedient està a disposició dels interessats a l'Ajuntament, Departament de Mobilitat.

Aquests plecs estan publicat en el BOIB núm 97 de 30 de maig de 2020.

Sant Antoni de Portmany, 2 de juny de 2020

Fecha última modificación: martes, 2 de junio de 2020Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Teléfono: 971 34 01 11 | Fax: 971 34 41 75
Correo electrónico: ajuntament@santantoni.net