Inicio

ANUNCI DE L'ADJUDICACIÓ EN SEGONA CONVOCATÒRIA D'UNA BECA DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT A L'OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Torna Imprimiu

OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA


logo

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany convoca una beca de formació i perfeccionament per als alumnes de la carrera universitària de Turisme i les persones que n'hagin acabat els estudis els darrers cinc anys (comptadors des de la data de publicació de les bases), com a ajuda complementària i formativa del seu procés de formació acadèmica.

Per mor de la urgència de la convocatòria, el termini de presentació de les sol·licituds és de 5 dies hàbils, comptadors des del sendemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al tauler municipal d'anuncis i al lloc web municipal.

Durada: entre els mesos de maig i novembre de 2019. Període màxim: 6 mesos per beca.

Jornada mitjana setmanal: 30 hores amb un dia lliure. La distribució es concretarà al llarg de les pràctiques.

Import total per beca: 800 € bruts al mes.

Selecció: dimarts, 7 de maig de 2019, a les 9 h, a les dependències de l'Ajuntament (Passeig de la Mar, 16). Si es modifiquàs la data o el lloc, s'avisaria amb prou antelació.

Inici de les pràctiques: del 15 de maig al 3 de novembre de 2019, aproximadament.

Teniu tota la informació a las bases aprovades per la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2019, en el document adjunt:

"Bases segona convocatòria Beca Turisme 2019"

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Bases segona convocatòria Beca Turisme 2019
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data de l'última modificació: divendres, 26 d'abril de 2019


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net