Inicio

Anunci del tribunal qualificador del 2on exercici de la fase d'oposició encarregat de la selecció de 7 places de Policia Local

Torna Imprimiu

Qualificacions del 2on exercici


Recursos Humans

A continuació es fa pública l'acta del Tribunal Qualificador, de data 27 de febrer de 2018, encarregat de la confecció, realització i qualificació del segon exercici de la convocatòria per a la provisió en propietat, mitjançant el sistema d'accés de torn lliure, i sistema de selecció de Concurs-Oposició, de 7 places d'Agent de Policia Local, vacants en la plantilla del personal funcionari.

Data de l'última modificació: dimecres, 28 de febrer de 2018


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net