Inicio

L'ATIB comença a prestar servei a l'oficina del carrer General Prim

Torna Imprimiu

Gestió de tributs


logo ajuntament
En virtut del conveni signat amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) avui ha començat a atendre els ciutadans a la seua nova oficina del carrer del General Prim d'aquesta localitat.Durant les darreres setmanes, els tècnics de l'ATIB han atès els usuaris al propi consistori, però una vegada enllestits els treballs d'adequació de la seua nova seu, ja atenen allí totes les persones que necessiten fer procediments de gestió o recaptació relacionats amb els tributs municipals, així com també altres gestions relatives a tributs autonòmics (com poden ser la presentació de les declaracions de l'impost de transmissions patrimonials, successions i donacions) o la presentació de l'IRPF a través del Servei Renda Àgil que l'ATIB organitza cada any. Tot això, sense necessitat de desplaçar-se a d'altres organismes.L'ATIB assumeix la gestió i la recaptació en períde voluntari a San Antoni de Portmany dels impostos sobre béns immobles, vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre activitats econòmiques i les taxes municipals de cobrament periòdic, així com la recaptació executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic municipals com les sancions administratives. A més, l'ATIB durà a terme la comprovació de la situació dels immobles del municipi a efectes cadastrals, fet que pot tenir incidència en l'impost sobre béns immobles i de taxes municipals relacionades amb aquests immobles, i també col·laborarà en la gestió de la plusvàlues municipals.Igualment, l'Agència desenvoluparà determinades funcions en la tramitació dels procediments sancionadors en matèria de trànsit, proveint d'uns dispositius i instruments informàtics per agilitzar aquesta tramitació i el cobrament de les multes. El pagament de les diferents taxes i impuestos es pot realitzar directament a l'oficina del carrer General Prim, a través del portal web de l'ATIB (www.atib.es) o a les següents entitats bancàries: Banco Santander, Colonya-Caixa Pollença, Banco Popular, BBVA, Bankia, La Caixa, Banca March, Deutsche Bank, Caja Mar-Caja Rural, Ibercaja, Banco Sabadell i Targobank.

Data de l'última modificació: dilluns, 5 de febrer de 2018


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net