Inicio

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos i determinació del Tribunal Qualificador. Convocatòria 7 places d'agent policia local, funcionari de carrera

Torna Imprimiu

Procediment Ordinari


Recursos Humans

A continuació es pot descarregar el decret amb la llista provisional d'admesos i exclosos per prendre part en el procediment selectiu per a la provisió de 7 places d'Agent de Policia local, Escala de l'Administració Especial, subescala de Serveis especials, grup C1, funcionari de carrera, segons la convocatòria i bases específiques reguladores aprovades per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària celebrada el dia 20 d'octubre de 2017 i publicades en el BOIB n.º 132 de 28 d'octubre de 2017, així com la composició del Tribunal Avaluador.

Descàrrega d'arxius

Data de l'última modificació: dijous, 11 de gener de 2018


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net