Inicio

Sant Antoni i l'ATIB signen convenis per a la gestió i recaptació dels tributs municipals

Torna Imprimiu

Gestió tributària


logo ajuntament
L'alcalde de Sant Antoni de Portmany, en José Tur, i la consellera d'Hisenda i Administracions Publiques i presidenta de l'Agència Tributària de Balears (ATIB), na Catalina Cladera, han signat diversos convenis de col·laboració per augmentar l'eficiència recaptatòria de la institució municipal, que acumula impagaments per un valor aproximat de nou milions d'euros.L'alcalde ha assenyalat que la signatura d'aquest conveni «no només contribuirà a la justícia tributària, per aconseguir que paguin tots els ciutadans, inclosos els que acumulen deutes des de fa anys, sinó que, en el futur, aquest acord podria permetre l'Ajuntament reduir alguns impostos com l'IBI». Tur ha insistit que una major efectivitat en el cobrament es traduirà en majors possibilitats d'inversió per al consistori.L'ATIB proporciona uns mitjans, tant informàtics com organitzatius, que contribuiran a millorar la gestió tributària i recaptatòria de l'Ajuntament.Aquest organisme assumirà la gestió i la recaptació en període voluntari a Sant Antoni dels impostos sobre béns immobles, vehicles de tracció mecànica, activitats econòmiques i de les taxes municipals de cobrament periòdic, així com la recaptació executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic municipals, com les sancions administratives.A més, l'ATIB durà a terme la comprovació de la situació dels immobles del municipi a efectes cadastrals, fet que pot tenir incidència en l'impost sobre béns immobles i de taxes municipals relacionades amb aquests immobles, i també col·laborarà en la gestió de les plusvàlues municipals.Així mateix, l'Agència desenvoluparà determinades funcions en la tramitació dels procediments sancionadors en matèria de trànsit, proveint d'uns dispositius i instruments informàtics per agilitzar aquesta tramitació i el cobrament de les multes.L'ATIB exercirà aquestes noves funcions a partir l'1 de gener de 2018 i disposarà d'un local al carrer General Prim per facilitar l'atenció als ciutadans, que podran realitzar-hi les gestions pròpies dels procediments de gestió i recaptació dels tributs municipals, així com també les relatives a tributs autonòmics (com, per exemple, la presentació de les declaracions de l'impost de transmissions patrimonials, del de successions i donacions) o la presentació de les declaracions d'IRPF mitjançant el Servei Renda Àgil que organitza cada any l'ATIB. Tot això, sense necessitat de desplaçar-se a altres organismes.

Data de l'última modificació: dimarts, 14 de novembre de 2017


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net