Inicio -> Ciutadania -> Cultura -> Espais

Molí den Simó

Torna Imprimiu

Foto Moli den Simo 01

Espai cultural Molí d'en Simó

El Molí d'en Simó es troba a la cantonada dels carrers de Sant Rafel i de l'Estrella del poble de Sant Antoni de Portmany. Segons l'historiador Joan Marí Cardona, fou bastit els primers anys del segle XX.
Aquest molí es correspon amb els que trobem a Mallorca i Menorca, generalment anomenats de torre estreta. Aquesta mena de molins està format per dos cossos diferenciats.
L'inferior acull la maquinària de mòlta i sovint es fa servir de magatzem i habitatge, i el superior està format per la torre, que servia de suport a l'arbre i les antenes, que són els elements que tenen com a finalitat recollir la força del vent i transmetre-la a la maquinària de motllura pròpiament dita.
Es tracta d'un molí fariner de vent format per dos cossos motiu pel qual resulta estrany a les illes d'Eivissa i Formentera, on llevat de contades excepcions tots són bastits damunt una plataforma elevada denominada cintell. Així, els molins usuals a Eivissa i a Formentera contenen sempre la maquinària dins la torre i no tenen construccions adossades.
Per tot això, el molí d'en Simó és amb tota seguretat un exemplar únic a les Pitiüses, únicament comparable amb el molí de sa Sal de Formentera.
Ateses les característiques que preveu la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears, va ser objecte de protecció per part del Consell Insular a través de la seva declaració com a Bé Catalogat, el qual ha restaurat aquestes instal¿lacions i les ha cedit a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per la seva gestió.

Categoría: Categoría Territorial

Principals serveis

Exposicions, presentacions i espai múltiple

Adreça i dades de contacte

Adreça

Carrer Estrella cantonada amb Carrer Sant Rafel, 
CP  Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)

Data de l'última modificació:dijous, 9 de setembre de 2010


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net