Inicio -> Ciudadanía -> Cultura -> Bienes i patrimonio

Pous i ballades

Volver Imprimir

Ballada Pagesa

 Pous i Ballades

Al llarg del territori del municipi hi ha multitud de recursos hidràulics com fonts, pous i sénies. Hi ha pous que donen nom a cases i finques, canals i fins i tot véndes. Molts d'aquests pous, que sovent es trobaven a la vora dels camins, eren d'ús públic, a l'igual de nombroses fonts.
Quant a la fesonomia dels pous, a l'actualitat, la majoria apareixen rematats amb una estructura oberta anomenada capella. Les parets són de maçoneria i en alguns casos totalment referits i emblanquinats.
Actualment, molts d'aquests pous estan restaurats i les colles de ball pagès hi celebren ballades populars, continuació d'ancestrals celebracions relacionades amb el culte a l'aigua.
El calendari d'aquestes ballades populars al municipi de Sant Antoni de Portmany és el següent. El dia exacte canvia d'un any a l'altre.


- Darrers de juny Colla de Can Bonet Pou des Escarabats
- Darrers de juny Colla de Buscastell Pou de Corona
- Principis d'octubre Colla de Sant Rafel Pou d'en Micolau
- Segon diumenge octubre Colla Brisa de Portmany Pou de Forada
- Mitjan setembre Colla Sant Mateu Cala d'Albarca
- 25 de juliol Colla de Can Bonet Es Broll de Buscastell

Dirección y datos de contacto

Dirección


CP  Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)

Fecha última modificación:Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Teléfono: 971 34 01 11 | Fax: 971 34 41 75
Correo electrónico: ajuntament@santantoni.net