Inicio -> Ciutadania -> Cultura -> Espais

Torres den Lluc

Torna Imprimiu

Torres den Lluc

Ses Torres den Lluc

En una estratègica posició de vigilància, al cap d'Albarca, a l'extrem nord del municipi, s'hi troben les restes arqueològiques d'una antiga fortificació. En queden encara, i són fàcilment observables, les bases de dues torres de planta ovalada, unides per un llarg tram de murada de fins a 99,5 metres. L'estudi d'allò que ha arribat fins als nostres dies no ha permès, de moment, ubicar aquesta construcció cronològicament ni determinar-ne amb exactitud la funció per a la qual fou alçada.
El conjunt té un traçat gairebé rectilini i els investigadors consideren molt probable que la seva extensió originària havia de ser major, amb altres trams de murada i altres torres unides en aquesta. La publicació dels resultats de l'excavació arqueològica, portada a terme pel Consell Insular l'any 1994, ens desvetlla que la construcció es realitzà amb pedra calcària de la mateixa zona, molt lleument treballada i col¿locada emprant morter de calç.
Quines dades tenim per establir una cronologia? Molt poques:
-Llegendes d'època moderna ens aporten una imatge de les torres d'en Lluc com un element en desús, del qual ja s'ha perdut completament la memòria.
-Els dos únics fragments ceràmics trobats en la intervenció arqueològica esmentada abans pertanyen amb probabilitat a l'època baiximperial romana i sembla que es tracta de material recollit amb la terra en el moment de la construcció, és a dir, ja rebutjat amb molta anterioritat.
-La tipologia de planta de les torres, que s'apropa a un trapezi és desconeguda en qualsevol altre element estudiat fins al moment a les Pitiüses. Per tant, sembla que no podríem identificar-la amb cap de les cultures que millor coneixem fins al moment.
Així les coses, es pot només delimitar un llarg espai de temps com a possible cronologia de la fortificació que aniria entre la Baixa Antiguitat i els primers moments de la Baixa Edat Mitjana (s. IV-V a s. XII-XIII).

Bibliografia
-RAMON, Joan; GARRIDO, Carlos (1995). Ses Torres d'en Lluc, Sant Mateu d'Albarca, Eivissa. Eivissa, Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Quaderns d'Arqueologia Pitiüsa, vol. 2.
-RIBES, Enric (1995). La toponímia de la costa de Sant Antoni de Portmany. Eivissa: Institut d'Estudis Baleàrics.

Adreça i dades de contacte

Adreça


CP  Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)

Data de l'última modificació:dilluns, 22 de novembre de 2010


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net