Inicio -> Sant Antoni de Portmany -> Història -> Avís legal

Aviso Legal

Torna ImprimiuPolítica de Protecció de dades de caràcter personal:

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas

L'Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquets drets, l'interesat pot dirigir-se a:

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany,
Passeig de la Mar, 16,
07820 Eivissa,

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.

Data de l'última divendres, 6 d'agost de 2010


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net