Inicio -> Ciudadanía -> Medio ambiente -> CREM

CREM

Volver Imprimir

CREM_CAP Centre de Recuperació d'Espècies Marines i Aquarium Cap Blanc

Aquàrium Cap Blanc, més conegut popularment com "Sa cova de ses llagostes" deu aquest sobrenom a l´utilitat que, com a viver, tradicionalment se li va donar a la gruta.

La cova es va condicionar antigament per a ser emprada com a viver de peixos i, sobretot, llagostes, practicant-hi fins a cinc entrades d´aigua en totes les direccions possibles que avui dia encara es conserven, garantint la correcta circul·lació i oxigenació de l´aigua.

Utilitzada com a criader, les llagostes s´exportaven ales mercats de barcelona i altres ciutats. També s´en conservaven aquí els excedents que els pescadors no podien vendre i que es recuperaven els dies de mal temps, en que la pesca no era possible per a no mermar les seves vendes.

En 1989, es va condicionar la cova com a aquàrium, de manera que avui dia el visitant hi pot trobar una representativa mostra de les principales espècies del mediterrani eivissenc, des dels majestuosos amfosos a les discretes donzelles i castanyoles.

En la actualitat, les instal·lacions són emprades pèl Centre de Recuperació d´Espècies Marines (CREM), de manera que és possible trobar-se amb algun animal en recuperació, principalment tortugues marines (Caretta caretta). Aquesta pràctica ja se portava a terme inclús abans que existís una part de la administració dedicada en aquest afer.

Com anècdota curiosa, se diu que antigament habitava aquesta cova es "vell marí" (Monachus monachus), i sembla ser que la seva desaparició es deguè als problemes que la seva presència ocasionava en les xarxes dels pescadors locals.

Els objectius fonamentals amb els que es va constituir el centre de recuperació (CREM) són:

  1. El manteniment, cura i recuperació de les espècies marines protegides locals i posterior devolució al seu hàbitat.
  2. La conscienciació social dels problemes que afecten l'entorn marí, causes que els provoquen així com mesures de prevenció.

A banda, continuem ampliant la nostra oferta divulgativa, sumant noves activitats i tallers als que ja es porten a terme de manera habitual, així com amplificant la nostra presència en tot tipus d'activitats relacionades amb el nostre sector de manera que puguem arribar cada vegada a més usuaris.

Exemples d'aquesta voluntat són el programa educatiu per a escoles,  instituts i agrupacions de tota la illa, la col·laboració en projectes d'altres entitats d'àmbit illenc, com estudis de fauna i flora mediterrànea, projectes amb estudiants universitaris, el desenvolupament d'una nova pàgina web o la presència en diferents xarxes socials per tal de difondre amb major facilitat les activitats i tasques portades a terme.

El programa educatiu.

Al llarg de tot l'any, des de l'Aquàrium Cap Blanc es porta a terme un programa d'activitats i xerrades educatives destinat principalment a l'alumnat dels diferents centres educatius arreu de l'illa ¿ des d'infantil al batxillerat ¿ però que es troba obert a qualsevol col·lectiu interessat a participar-hi (grups de la tercera edat, associacions de discapacitats, tallers ocupacionals, escoletes d'estiu...). Tot i comptar amb una estructura més o menys definida, els diferents tallers i activitats s'adapten a les característiques del grup que les sol·licita, al temps disponible i, en general, a qualsevol mena de petició que se'ns realitzi, sempre dintre de les nostres possibilitats.

El tema i el desenvolupament del taller és escollit, realitzat i supervisat per professionals qualificats que, anualment, trien una o dues temàtiques noves per tal d'anar ampliant la nostra oferta al llarg del temps de manera que grups que ja han participat en alguna de les nostres activitats puguin sol·licitar-ne de noves en un futur. Per tal de cridar l'atenció de les escoles, fonamentalment de la secundària i el batxillerat, es compta amb la col·laboració del professorat per tal de  triar temes que se trobin a dins del currículum educatiu de les matèries de ciències pròpies d'aquestes etapes.

D'aquesta manera, intentem ampliar i/o complementar els coneixements dels alumnes, tractant temàtiques relacionades amb la mar (biologia, ecologia, fisiologia, pesca....) entroncades amb els currículums educatius propis de cada nivell escolar, tractant a més de fomentar actituds respectuoses amb l'ecosistema marí i els seus habitants, donant a conèixer els principals problemes que els afecten.

Els tallers varien en funció de l'edat dels alumnes. Per als més petits, habitualment es realitzen xerrades amb forma de conte, emprant peluixos i panells del paisatge marí que, a mode de titelles, representen la història que hem escollit. Posteriorment poden fer-se servir làmines per a pintar, taller de pasta de paper o fang per a realitzar manualitats. Actualment estem treballant per tal d'introduir noves propostes manuals i musicals en els tallers destinats en aquestes edats, tals com cançons, jocs, manualitats amb materials de rebuig, panells del nostre fons etc.

Per a alumnes més grans, el taller consisteix en una presentació amb PowerPoint que inclou, a més, una o vàries activitats complementàries que ens ajudin a dinamitzar la xerrada, no només limitant-nos a realitzar una exposició de dades més o menys tècniques referents al tema a tractar. Aquest tipus d'activitats varien en funció del tema escollit o de l'edat dels alumnes.

Juntament amb el programa educatiu anual, l'Aquàrium Cap Blanc ofereix tot l'any la possibilitat de visitar les seves instal·lacions per a portar-hi a terme activitats tals com tallers i/o visites guiades. Aquestes visites es veuen condicionades per la climatologia, de manera que tot i oferir-se per a qualsevol data, acostumen a concentrar-se en el període que va des d'abril a finals d'octubre. Col·lectius de tota mena, grups de la tercera edat, associacions de discapacitats, tallers ocupacionals, alumnes de cicles formatius... s'aprofiten d'aquesta oferta, essent, de tota manera, les escoles i instituts els principals sol·licitants.

Al llarg de les visites s'aprofita per fer un breu repàs a la història i funcionament tècnic del centre, incloent un repàs per les característiques més cridaneres de les espècies que habiten l'aquari i atenent els dubtes i curiositats que puguin sorgir.

És possible ampliar les visites al centre amb la realització  in situ d'algun dels tallers que formen part del programa educatiu. Habitualment, els més sol·licitats són els d'espècies protegides i estranyes, donada l'avinentesa de comptar amb els animals que es comenten en el taller al propi centre.

A banda, des d'aquest darrer curs s'ha començat a oferir la possibilitat de visitar en un mateix matí les instal·lacions del Centre d'Interpretació de la Mar (CIM) i de Sa Punta d'es Molí, convertint la excursió en un recorregut pèls principals nuclis culturals relacionats amb la mar del municipi. Ja hi ha hagut varis centres que s'han beneficiat d'aquesta oferta i s'espera que molts més ho facin al llarg del curs que comença.

Per a coneixer les nostres activitats i noticies us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la pàgina web www.aquariumcapblanc.com

facebook: CREM-Aquàrium Cap Blanc
email: crem@santantoni.net

Galería multimedia

Imágenes

CREM_Morena

Fecha última modificación:Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Teléfono: 971 34 01 11 | Fax: 971 34 41 75
Correo electrónico: ajuntament@santantoni.net