Inicio -> Ciutadania -> Medi ambient -> AIDMAR

AIDMAR. Sistema de Apoyo a la Investigación del Origen de Vertidos Ilegales en el Mar

Torna Imprimiu

AIDMAR

Visita la web mab el mapa d'AIDMAR.

En el marc del projecte d'R + D + i, 'Sistema de Suport a la Recerca de l'Origen de Abocaments Ilegales al Mar' (CTM2008-06.565-C03-03) finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, investigadors del Departament de TIC i Medi Ambient del
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l'Enginyeria (CIMNE) han instal.lat un sistema d'identificació automàtica de vaixells (AIS) a Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La instal.lació de l'antena AIS a l'antic far de Ses Coves Blanques a la seu actual del Centre d'Interpretació de la Mar (CIM) no hauria estat possible sense l'ajuda inestimable de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany molt conscienciat amb el medi ambient. L'estació de mesura AIS costat d'una altra estació prèviament instal.lada a Castelldefels (Barcelona), cobreix gran part de l'àrea marítima del Llevant espanyol i constitueix una infraestructura essencial en la investigació proposada en aquest projecte. Paral.lelament a aquesta instal lació, s'ha desenvolupat una interfície per a la lectura de dades AIS de vaixells, compatible amb aquest sistema que permet obtenir informació dinàmica en temps real provinent principalment de cada nau amb un període de refresc de 6 minuts.

S'estima que cada any s'aboquen més de mig milió de tones de petroli al mar com a resultat d'operacions marítimes, accidents i descàrregues il.legals. Entre els diferents orígens d'aquest tipus de contaminació, és d'especial rellevància la que es produeix durant les operacions tècniques dels vaixells mercants, principalment la neteja i el desllastat de tancs. El desllastat dels vaixells provoca no només l'impacte químic-físic a causa dels vessaments d'aigües olioses, sinó el biològic o biogènic, amb la invasió d'espècies d'invertebrats, algues, bacteris i virus que viatgen al voltant del món en l'aigua de llast dels vaixells. Tot i que el Conveni Internacional per a la Prevenció de la Contaminació de vaixells (MARPOL 73/78), prohibeix expressament les descàrregues d'hidrocarburs i altres agents contaminants al mar, la realitat és que la majoria dels abocaments il.legals al mar es realitzen amb total impunitat. La principal raó és que els abocaments es detecten diverses hores després de produir-se, una vegada que el causant està a moltes milles de distància i és impossible la seva identificació amb els mitjans actuals.

Aquesta acció s'emmarca en un projecte coordinat en el qual participen investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (Facultat de Nàutica de Barcelona, ​​el Laboratori d'Enginyeria Marítima) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics (CIMNE) que actualment compta amb una seu a Eivissa . El projecte planteja posar en mans de les administracions responsables, una eina que permeti identificar el vaixell que amb probabilitat màxima ha estat el causant de l'abocament encara que aquest s'hagi produït diverses hores abans de la seva detecció. Per això el sistema permet processar la informació del trànsit de vaixells obtinguda mitjançant sistemes d'identificació automàtica (AIS) amb algorismes de traçat invers de contaminants basats en mapes de corrent resultants del refinat de sistemes de predicció i lectura de corrents marines. La rellevància del desenvolupament i aplicació de l'eina que s'està desenvolupant persegueix l'efecte dissuasori que pot tenir en els causants d'abocaments il.legals i en conseqüència en la reducció de l'enorme quantitat d'abocaments contaminants il.legals emesos anualment.

Web:http://www2.cimne.com/websmaps/aidmar/Mapa.aspx

Data de l'última dilluns, 11 de juliol de 2011


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net