Inicio -> Ciutadania -> Serveis Socials -> Infància i adolescència

Programa d'atenció a situacions de risc en l'adolescència (PASRA)

Torna ImprimiuDirigit a joves de 12 a 18 anys, en els quals concorren algunes de les situacions següents:
- Situació de risc greu: desestructuració familiar i/o inexistència de límits i control, consums freqüents d'alcohol i/o drogues per part d'algun membre de la família.
- Absentisme escolar greu: períodes importants d'absentisme amb múltiples expulsions.
- Situacions de conflicte: transgressió de normes, comportaments agressius i/o generadores de conflicte.
Es porta a terme a nivell preventiu i de control de problemàtiques.

Data de l'última dimarts, 14 de setembre de 2010


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net