Inicio -> Ciutadania -> Joventut -> Un Altre Oci

Un Altre Oci

Torna Imprimiu

Activitats d'oci nocturn per a joves.

El programa Un altre oci es realitza dos vegades a l'any des de febrer de 2005. Es tracta d'un cicle d'activitats pensades per als jòvens del municipi d'entre 12 i 35 anys, que es du a terme les tardes i les nits dels caps de setmana, i que pretén que la gent jove es reuneixi i passi els caps de setmana d'una forma diferent, divertida i, sobretot saludable, amb activitats alternatives i gratuïtes a l'oci nocturn de caire consumista.

Aquesta resposta es pretén donar dins un marc de desenvolupament i educació integral de la persona. Els seus objectius són:

- Oferir una alternativa d'oci per als més jòvens, i fomentar la seva participació.
- Promocionar entre els jòvens alternatives per a una utilització saludable i positiva del temps d'oci, en què el consum i, particularment, l'abús de l'alcohol i altres drogues no constitueixi un element central.
- Oferir alternatives de temps lliure en què no es limiti la participació per motius econòmics, de cap jove i en cap cas.
- Ocupar les hores d'oci en activitats d'interès per als jòvens que puguin significar una alternativa real a la oferta de consum que ofereixen bars i discoteques.
- Recuperar el poble com a espai de trobada per als jòvens durant el cap de setmana, aprofitant al màxim els recursos de què disposam.
- Promocionar l'associacionisme i la participació del jòvens en la vida social i cultural del municipi.
- Prevenir situacions de risc social entre els jòvens del municipi.
- Prevenir les conductes addictives en els espais d'oci.
- Fomentar un oci més saludable entre els jòvens.
- Oferir un espai d'oci organitzat, de caire lúdic i festiu amb diferents activitats i tallers com a element principal de dinamització.
- Transmetre pràctiques, models, metodologies i idees per un oci juvenil alternatiu i saludable durant els caps de setmana.


Els jòvens són els protagonistes destacats d'Un altre oci, ja que les activitats sorgeixen gairebé sempre de les seues propostes, i participen tant en l'elaboració com en la posada en marcha de les activitats. D'entre aquestes, podem destacar-ne les següents:

- Taller de percussió, manualitats.
- Demostració de grafits i punxadiscos.
- Demostració de breakdance i hip hop.
- Competició de ping-pong, futbolí.
- Bàsquet, futbol i altres esports d'equip.
- Taller de dansa i expressió corporal.
- Competició de jocs de consola.
- Excursions i sortides.

La resposta dels jòvens davant la possibilitat de participar en programes i serveis d'oci alternatiu és sempre molt positiva, fet que ha provocat que la demanda hagi augmentat considerablement.

Data de l'última dimarts, 29 de desembre de 2015


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net