Inicio -> Ciutadania -> Joventut -> Espai jove

Espai Jove

Torna Imprimiu

ESPAI JOVE

L'Espai Jove és un centre multifuncional que que va ser inaugurat el 18 de desembre de 2009 amb la idea de posar a l'abast de la joventut de Sant Antoni una infraestructura específica, que desenvolupi una oferta d'oci de qualitat per a infants i joves. L'edifici de tres plantes es troba ubicat al carrer Ramon i Cajal, 19, on durant molts anys hi va haver la Cooperativa agrícola del municipi.

Des de l'obertura, l'Espai Jove ofereix alternatives d'oci per al jovent, des de tallers creatius a tornejos de jocs multimèdia, ping-pong, futbolí, pòquer, futbol o trivial, o fins i tot activitats com nits de cinema, festes temàtiques i altres que els participants proposen. Tot això ha fet s'hagi convertit en el principal lloc de trobada de la gent jove de Sant Antoni.

Els objectius generals de la feina que es fa a l'Espai Jove són els següents:

- Dotar el municipi d'una oferta infantil i juvenil, cultural i d'oci de qualitat.
- Afavorir el desenvolupament social i personal dels jòvens.
- Facilitar recursos d'informació, infrastructurals, humans i econòmics a la ciutadania per a l'articulació de formes de participació i desenvolupament personal i col¿lectiu.
- Augmentar les pràctiques participatives, culturals, associatives i creatives dels jòvens.
- Incentivar i difondre la producció cultural de nous creadors.
- Identificació de l'Espai Jove com a referent de l'activitat juvenil del municipi.
- Prevenció, identificació, canalització i col¿laboració en la resolució de problemàtiques d'inserció social dels jòvens.

Activitats de l'Àrea de Joventut

Des de fa uns anys, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany té en marxa diferents serveis, programes o activitats d'animació sociocultural i d'informació per a infants i jòvens:

Tallers
Ofereix un espai d'oci alternatiu a partir de 7 anys, a través d'activitats lúdiques i educatives, per tal d'aprofitar aquest espai com a mitjà integrador i socialitzador del conjunt de la població que hi acudeix, en especial menors en situació de risc social.

Sant Antoni es mou
Programa d'animació sociocultural que ofereix un espai d'oci alternatiu a la població en general del municipi, amb activitats i tallers que proposen alternatives per al temps lliure. Potencia les relacions socials i familiars per aconseguir una adequada integració amb l'entorn social. Pretén satisfer les necessitats socials, culturals i formatives dels ciutadans, prevenint possibles situacions de risc social.

Escoles d'estiu Les escoles d'estiu de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany donen resposta a la necessitat latent d'ocupar el temps d'oci dels menors en edats compreses entre 3 i 16 anys durant l'època d'estiu, en que la família acostuma a treballar. La finalitat de les escoles d'estiu és potenciar la creativitat i la diversitat a través del joc, l'esport i l'art, a partir de la organització d'un ampli ventall d'activitats lúdiques.

La resposta dels infants i els joves davant la possibilitat de participar en programes i serveis d'oci i temps lliure programat ha estat molt positiva i ha provocat que la demanda de les escoles hagi augmentat considerablement.

Data de l'última dijous, 9 de setembre de 2010


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net