Inicio -> Ciutadania -> Policia Local -> Policia de proximitat

Policia proximitat

Torna Imprimiu

proximitat

Unitat Territorial de Proximitat

 La Unitat de Proximitat porta a terme les següents funcions:

- El contacte personal continu amb els residents, associacions, entitats veïnals o sectorials i visitants, amb la finalitat de conèixer les seues necessitats i demandes, pel que fa a la seua seguretat i qualitat de vida.

- La vigilància general i l'atenció als requeriments dels ciutadans que es determinin en les seues zones d'actuació.

- La tramitació i seguiment de les deficiències i anomalies de les vies públiques en coordinació amb els diferents departaments municipals a fi de solucionar-les i proposar millores.

- La realització de les funcions de policia administrativa, especialment d'àmbit municipal, respecte l'aplicació de la normativa de neteja, animals domèstics, comportament cívic, venda ambulant, ocupació de via pública i altres infraccions d'ordenances municipals.

 - La col¿laboració amb la Unitat de Trànsit en la vigilància, control i regulació del trànsit en el nucli urbà i en la intervenció en accidents de trànsit, oferint l'ajuda necessària i recollint informació per a la tramitació dels expedients administratius o judicials.

- La col¿laboració amb altres unitats en la realització periòdica de controls de velocitat, alcoholèmia, transport escolar, etc., així com en la regulació del trànsit durant la realització d'activitats esportives, culturals o similars.

- Informar sobre aquells estudis i propostes per a la senyalització i regulació de la circulació a les vies urbanes, com a conseqüència d'obres o altres activitats temporals que s'hi produeixin.

 - La comprovació de la senyalització i les condicions de la seguretat viària a les vies urbanes afectades per obres o altres activitats temporals.

- Les comprovacions i seguiments que siguin necessaris per a la tramitació dels expedients administratius o policíac que els ordenin.

- La millora contínua de la seguretat i qualitat de vida.

- La mediació en els conflictes privats, quan hi són requerits.

- La col¿laboració amb la resta d'unitats en les funcions de seguretat ciutadana i policia judicial.

- Totes aquelles que els fossin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes.

Data de l'última dimecres, 9 de juny de 2010


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net