Inicio -> Ciutadania -> Policia Local -> Seguretat ciutadana

Seguretat ciutadana

Torna Imprimiu

seguretat

Unitat de Seguretat i Prevenció

 És el cos de la Policia Local dependent de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. La seua missió consisteix a protegir el lliure exercici dels drets i llibertats, garantir la seguretat ciutadana i col¿laborar en la defensa de l'ordenació constitucional, mitjançant l'exercici de les funcions que li atribueixen la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat, la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i normes que la desenvolupen, la Llei reguladora de les bases de règim local.

Són funcions de la Unitat de Seguretat i Prevenció:

- La vigilància permanent i l'atenció integral dels requeriments dels ciutadans. - La col¿laboració en matèria de seguretat i policia judicial, d'acord amb l'establert en la legislació vigent i en la planificació i directrius aprovades.

- La cooperació amb altres unitats en les funcions de policia administrativa en concordança amb la legislació local, autonòmica i estatal de la seua competència.

- La realització de les comprovacions necessaris per a la tramitació d'expedients administratius o policíacs.

 - La mediació en els conflictes privats.

 - La posada en marxa de programes d'actuació preventiva en seguretat ciutadana.

- La tramitació i seguiment de les deficiències i anomalies de les vies públiques en coordinació amb els diferents departaments municipals a fi de solucionar-les i proposar millores.

- Totes aquelles que els fossin encomanades d'acord amb la planificació i directrius establertes.

Vacances i Turisme

A l'hotel o apartament:

- No deixeu a la vista diners o objectes de valor. Utilitzau les caixes de seguretat.

 - A les zones comunes, vigilau el vostre equipatge i objectes personals.

 A la via pública:

- No perdeu de vista les vostres pertinences. - Vigilau la bossa o cartera a les aglomeracions. - Protegiu les vostres càmeres de vídeo fotografia als llocs d'esbarjo.

- Evitau els jocs d'atzar al carrer, són un frau. - Desconfiau d'ajuts sospitosos (avís de taques de roba, d'avaries al vehicle...) . - Eludiu els negocis fàcils, en la majoria dels casos són una estafa. - Si utilitzau un vehicle, no hi deixeu cap objecte de valor a la vista. - Si utilitzau el transport públic, no us deixi enganyar pels transportistes il¿legals (taxis pirata)

- A la platja o a la piscina, portau-hi l'estricament el necessari, si és possible sense objectes de valor. - No dormiu a la platja, si ho feis és aconsellable estar en grup protegint els objectes personals. - No deixeu mai els objectes personals quan us banyeu. Existeixen bosses hermètiques per portar-les a sobre. Si no queda més remei, no els perdre mai de vista.

- Si sou victima d'algun delicte, sol¿licitau ajuda trucant al 112.

Data de l'última dimecres, 9 de juny de 2010


Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net