Inicio -> Ciutadania -> Serveis Socials -> Drogodendència

I Pla municipal de drogues (2012-2015)

Torna Imprimiu

El Pla Municipal de Drogues amb l'objectiu de lluitar contra el consum de drogues al nostre municipi, des del departament de Benestar Social l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany es va posar en marxa l'any 2012 el I Pla Municipal de Drogues (I PMD).Tal i com es reflecteix a diverses normatives, l'Ajuntament és el referent administratiu més proper a la ciutadania, aspecte que facilita les actuacions de prevenció, detecció precoç, reinserció sociolaboral i participació social davant la problemàtica de les addiccions. Per tot això, el I PMD pretén ser una eina que emmarqui l'adopció d'una sèrie de mesures planificades en coordinació amb la resta de serveis i institucions implicades a la problemàtica durant el període 2012-2015.Els objectius generals del I PMD són:

1- Definir i mantenir una política municipal sobre drogues, amb la participació de les diferents regidories i serveis de l'Ajuntament i consensuadament amb altres institucions públiques i d'iniciativa social.

2- Promoure actuacions de caràcter preventiu, enfocades a reduir la demanda i l'accés a les drogues, així com per a fer educació per a la salut, augmentant les alternatives al consum i les oportunitats per adoptar estils de vida més saludables.

3- Fomentar la informació i la sensibilització de la societat per a generar una consciència social solidària i participativa respecte al problema de les addiccions.

4- Promoure el compliment de la legislació vigent, donant prioritat a les actuacions de regulació i control de la promoció, venda i consum d'alcohol i tabac.

5- Impulsar la formació i reciclatge en matèria de drogues i altres conductes addictives, del personal de l'Ajuntament, especialment la d'aquells professionals que treballen amb la població infanto-juvenil.

6- Promoure la coordinació i col·laboració amb els serveis i programes que facilitin la reinserció sociolaboral de les persones que presenten conductes addictives.

Pla Municipal de DroguesOficina Serveis Socials Comunitaris Bàsics, carrer Cervantes núm. 25Telèfon 971 340 003.Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h.

Arxius relacionats

Documents

Data de l'última divendres, 9 d'octubre de 2020

Us pot interessar...


Expedició certificats de resident
banner_lineaVerde_dret
Seu Electrònica

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Passeig de la Mar 16. CP 07820 Illes Balears (España)
Telèfon:971 34 01 11 | Fax:971 34 41 75
adreça electrònica:
ajuntament@santantoni.net